top of page
  • Photo du rédacteurLe roi de Finlande

Dieu et la machine

Chanson : M 01 Chant I - Making of Cyborg, Kenji KawaiParoles


A ga maheba kuwashime yoinikeri

A ga maheba terutsuki toyomunari

Yobai ni kami amakudarite

Yo wa ake nuedori naku


A ga maheba kuwashime yoinikeri

A ga maheba terutsuki toyomunari

Yobai ni kami amakudarite

Yo wa ake nuedori naku

Comments


bottom of page