top of page
  • Photo du rédacteurLe roi de Finlande

La pluie arrive

Chanson : Kothbiro, Ayub OgadaParoles


Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee


Ouuuma bu winja Koth biro Kel uru dhok e dalaa Ouuuma bu winja Koth biroo Kel uru dhok e dalaa


Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee


Ouuuma bu winja Koth biro Kel uru dhok e dalaa Ouuuma bu winja Koth biroo Kel uru dhok e dalaa


Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee


Ouuuma bu winja Koth biro Kel uru dhok e dalaa


Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee


Ouuuma bu winja Koth biro Kel uru dhok e dalaa Ouuuma bu winja Koth biroo Kel uru dhok e dalaa Ouuuma bu winja Koth biroo Kel uru dhok e dalaa


Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee Haaaah haaahye hahye Aye haaaahye Haaaye hayeeee

Comments


bottom of page